Giggel en Lag en die Badprop (Giggle and Laugh and the Bath Plug)

by @marthie

There is no demo for this song.

Liner Notes

Giggle and Laugh and the Bath Plug
#ChildrensSong
Mummy puts the bath plug in the bath
She turns on the faucet lukewarm to pour in water
Son splishing and splashing. Son gets wet
At least bathing is a wonderful thing!

Giggle and Laugh come around the corner
pull on the bath plug's chain

Giggle and Laugh
giggle and laugh
and slip with the water
down the drain.

Boy widened his eyes. He is surprised, quite stunned.
Watch how the water spins quickly down the drain
and all the water is gone!

Mom looks around the corner.
"Then where is the water?
I just put it in.
You're naughty, you're naughty,
you are very, very naughty"

Mummy puts the bath plug in the bath...

Giggle and Laugh turn the tap on full
whoops! Out pops the bath plug and the water runs out.

Giggle and Laugh
giggle and laugh
and slip with the water
down the drain.

Son's lip begins to tremble. He cries and cries and cries,
Because now all the water spinned out. Yes, now Mommy is going to be angry again!

Mom looks around the corner...
Mummy puts the bath plug in the bath...

Boy pours some bubble soap into the bath water
The water foams and the water puffs.
The water grows into an awfully big mammoth!

Giggle and Laugh tiptoe closer
Shocked by the white monster, Boy starts to chuckle.

They try to slip into the tub to get to the plug,
but everything is too smooth and their eyes they cannot see anything.

"Giggle, where are you?" these bubbles make me slip and slide.
"Laugh, where are you?" through this foam I cannot see or find anything.
"Oh no!" Scream Giggle
"Let's get away!" sigh Laugh.

Quickly the two leave the bathroom
Boy holds his stomach as he laughs and laughs and laughs!

Mom looks around the corner
she smiles very broadly
Look how much you are enjoying your bath now
I am so proud of you.
You are clean, you are clean
You are very, very clean!

Lyrics

Giggel en Lag en die Badprop

Mamma sit die badprop in die bad
Sy draai die kraan lou oop om water in te tap
Seun plas en spat. Seun word waternat
Bad is darem vir jou ‘n lekker-lekker ding!

Giggel en Lag kom om die hoekie
trek aan die badprop se kettinkie

Giggel en Lag
giggel en lag
en glip saam met die water
in die drein af.

Seun rek sy oë groot. Hy is verbaas, heel verdwaas.
Kyk hoe tol die water vinnig in die drein af
en daar is al die water weg!

Mamma kyk om die hoekie.
“Waar is die water dan?
Ek het dit dan nou net ingetap.
Jy is stout, jy is stout,
jy is baie, baie stout”

Mamma sit die badprop in die bad
Sy draai die kraan lou oop om water in te tap
Seun plas en spat. Seun word waternat
Bad is darem vir jou ‘n lekker-lekker ding!

Giggel en Lag draai die kraan vol oop
woeps! spring die badprop uit en die water loop.

Giggel en Lag
giggel en lag
en glip saam met die water
in die drein af.

Seun se lip begin te bewe. Hy huil en huil en huil,
Want nou spin al die water uit. Ja, nou gaan Mamma weer kwaad wees!

Mamma kyk om die hoekie.
“Waar is die water dan?
Ek het dit dan nou net ingetap.
Jy is stout, jy is stout,
jy is baie, baie stout”

Mamma sit die badprop in die bad
Sy draai die kraan lou oop om water in te tap
Seun plas en spat. Seun word waternat
Bad is darem vir jou ‘n lekker-lekker ding!

Seun gooi bietjie borrel-seep in die badwater
Die water skuim en die water pof.
Die water groei tot ‘n vreeslike groot gedrog!

Giggel en Lag trippel op hulle tone nader
Skrik groot vir die wit monster dat Seun begin skater.

Hulle probeer in die bad inglip om by die prop uit te kom,
maar alles is te glad en hulle oë hulle kan niks sien nie.

“Giggel, waar is jy?” hierdie borrels laat my glip en gly.
“Lag, waar is jy?” deur hierdie skuim kan ek niks sien of kry nie.
“Agge nee!” Gil Giggel
“Laat ons spat!” sug Lag.

Vinnig gee die twee uit die badkamer pad
Seun hou sy maag vas soos hy lag en lag en lag!

Mamma kyk op die hoekie
sy glimlag baie breed
Kyk hoe lekker bad jy nou
Ek is nou so trots op jou.
Jy is skoon, jy is skoon
Jy is baie-baie skoon!